سبد خرید

محصولی انتخاب نشده است

فرم رسیدگی به شکایات

خریدار محترم :

خواهشمند است جهت طرح هرگونه شکایت و یا نارضایتی، فرم زیر را تکمیل نمایید.

پس از بررسی شکایت شما این شرکت در اسرع وقت و حداکثر به مدت 2 روز کاری به شکایت یا نارضایتی شما رسیدگی و نسبت به احقاق حقوق شرعی و قانونی جنابعالی رسیدگی و مراتب را به اطلاع شما می رساند.

هدف ما رضایت شماست – شرکت مهرگان آراد آرمه

نام : *
نام خانوادگی : *
نام نماینده فروش : *
شماره تلفن : * 
شماره همراه : * 
پست الکترونیک : *
نشانی کامل : *
نحوه ارائه شکایت : *
تاریخ و ساعت اعلام شکایت : *
مشخصات محصول : *
مشخصات فاکتور : *
کد امنیتی : *