سبد خرید

محصولی انتخاب نشده است

نظرسنجی مشتریان

برای نظر سنجی لطفا فرم زیر را پر کنید.

1- کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده را چگونه بررسی می کنید؟ :
2-نحوه برخورد با مشتریان :
3-در دسترس بودن کارمند فنی در مواقع لزوم :
4-مدت زمان ارائه خدمات فروش و پس از فروش :
5-تحویل به موقع محصول طبق توافق انجام شده :
6-ارزیابی شما از هزینه مربوط به تحویل محصول :
7-ارزیابی شما از دانش فنی کارکنان :
8-نحوه اطلاع رسانی شرکت :
9-میزان رضایتمندی از تنوع موجود برای هر سایز :
10-میزان رضایت شما از ارائه خدمات ضمانتنامه (در صورتیکه تایر معیوب داشته اید) :
کد امنیتی : *